Kto uczestniczy w procesie upadłości konsumenckiej? Jakie są strony w procesie upadłościowym?

Upadłość konsumencka jest coraz częściej wykorzystywanym narzędziem pomagającym w uwolnieniu się od długów. Warto więc wiedzieć, jakie są strony procesu upadłościowego, a także, czym on dokładnie jest i ile trwa.

Czym jest proces upadłości konsumenckiej?

Proces upadłościowy jest postępowaniem skierowanym jedynie do osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy nie mogą więc skorzystać z potencjału oddłużania, które oferuje upadłość konsumencka.

Z możliwości upadłości konsumenckiej skorzystać mogą dłużnicy, którzy nie są w stanie regulować swoich zobowiązań od co najmniej 3 miesięcy. Proces upadłościowy ma na celu oddłużenie, które może obejmować umorzenie części, a nawet całości długów bądź zaspokojenie potrzeb wierzycieli, m.in. z majątku dłużnika.

Kto uczestniczy w procesie upadłości konsumenckiej?

Omawiając postępowanie upadłościowe, nie można nie wspomnieć o występujących w nim stronach. Poniżej o tym, kto uczestniczy w procesie upadłości konsumenckiej.

Dłużnik

Dłużnik jest osobą składającą wniosek o upadłość konsumencką. Co ważne wniosek może zostać oddalony, a postępowanie umorzone przez sąd jeśli posiadający długi:

  • jest akcjonariuszem lub komandytariuszem,
  • posiada zaległości dotyczące okresu krótszego niż wymagane 3 miesiące,
  • w ciągu ostatnich 10 lat pokrzywdził wierzycieli, np. poprzez przekazanie bliskiej osobie nieruchomości celem uniknięcia zajęcia jej przez komornika,
  • skorzystał w przeciągu ostatnich 10 lat z możliwości postępowania upadłościowego.

Sąd

Sąd to organ, który przyjmuje bądź odrzuca wniosek dłużnika w procesie upadłościowym, a następnie bada sytuację dłużnika i ustala plan spłaty lub umarza zobowiązania.

Wierzyciele

Wierzyciel, tak jak sam dłużnik, ma prawo do złożenia wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego. Ponadto może on wpływać na wybór syndyka w postępowaniu upadłościowym bądź nadzorcy w restrukturyzacyjnym. Przede wszystkim jednak zgłasza on swoją należność syndykowi.

Syndyk

Syndyk, co prawda nie jest uczestnikiem postępowania upadłościowego, jednak jego rolą jako organu w procesie upadłości konsumenckiej, jest objęcie pieczy nad majątkiem dłużnika, zarządzanie nim, a także jego spieniężenie, które pozwoli na zaspokojenie wierzycieli.

Upadłość konsumencka — warunki do spełnienia

W celu rozpoczęcia procesu upadłości konsumenckiej należy złożyć wniosek do sądu oraz uiścić 30 zł opłaty. Coraz częściej jednak dłużnicy decydują się na nawiązanie współpracy z prawnikami i rezygnują z samodzielnej walki o oddłużanie. Specjalista nie dość, że służy pomocą na etapie wypełniania wniosku, to jeszcze przeanalizuje sytuację prawno-finansową dłużnika, pomoże w zebraniu właściwych dokumentów oraz omówi dalsze kroki postępowania upadłościowego.

Ile trwa proces upadłości konsumenckiej?

To jak wygląda proces upadłości konsumenckiej i ile trwa, zależne jest od indywidualnej sytuacji dłużnika. Warto wiedzieć, że przepisy prawa nie mówią o konkretnych terminach, jednak cały etap związany z ogłoszeniem lub odrzuceniem upadłości może potrwać nawet około 3 miesięcy. Następną fazą, oczywiście po zaakceptowaniu przez sąd wniosku dłużnika, jest zlikwidowanie majątku potencjalnego upadłego oraz sądowe orzeczenie o planie spłaty długów, może to potrwać nawet 1,5 roku. Plan spłaty obejmować może okres 12, 24 lub 36 miesięcy, kiedy to dłużnik zobowiązany jest do wpłacania określonej kwoty na rzecz zobowiązań. Co ważne, osoby, które celowo i z premedytacją doprowadziły do swojego zadłużenia, mogą mieć wydłużony czas spłaty, nawet do 7 lat.

Jeśli sytuacja dłużnika jest ciężka i nie ma on jak spłacać swoich zobowiązań, wówczas sąd może zadecydować o ich umorzeniu. Nie tworzy się wówczas planu spłaty, a co za tym idzie, przyspiesza to proces ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Mamy nadzieję, że nasz dzisiejszy artykuł rozwiał wątpliwości co do tego, kto bierze udział w procesie upadłościowym i przybliżył to jak on wygląda.